مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
CISSC
سامانه طوبی
(ثبت طرح های پیشنهادی پژوهشی و مطالعاتی مرکز)

جندی شاپور

برنامه دعوت برای پژوهش‌های مشترک (ICRP)

معرفی برنامه ICED

معرفی برنامه ICARD

معرفی سیمرغ

کارگاه های آموزشی و همایش های بین المللی

حمایت از شرکت دانشجویان دکتری در همایش های بین المللی

پیترو دلا واله
نشانی: تهران، بلوار كریمخان زند، نبش خیابان شهید دكتر عضدی، پلاک 76، ساختمان مركزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه اول
تلفن: 5-88919894
دورنگار: 88909517
صندوق پستی: 7788–15875